Servidors

Inconvenients de crear una pàgina web gratis

El següent article mostra una llista dels desavantatges i inconvenients que existeixen per al seu negoci si vol crear un pàgina web gratis i no professional.

L'opció de crear una pàgina web gratis és viable, però cal alertar d'una sèrie de desavantatges (en lloc de tenir una pàgina web professional amb el seu propi domini .com) que resulten negatius per al negoci en obtenir presència a Internet amb una pàgina web gratis.