La importància de les estadístiques en les pàgines web

Un dels factors més importants, per no dir el més important, per conèixer l'actual funcionament d'una pàgina web són les estadístiques a les pàgines web.

Amb les estadístiques en una pàgina web correctament configurades podem saber en tot moment les dades d'accés al lloc, la qualitat de les visites i el compliment dels objectius definits en la pàgina web.

Amb tota aquesta informació recopilada es pot conèixer en detall el funcionament real d'una pàgina web, i no s'ha de recórrer a les sensacions per mesurar el rendiment d'un lloc web.

Normalment es diu i de manera molt encertada: No hi ha pitjor informació, que la desinformació. Les estadístiques de la pàgina web ens permeten d'aquesta manera, tenir aquestes valuoses dades controlades per conèixer en detall com funciona el lloc web.

Amb les estadístiques de la pàgina web ja activades, configurades i funcionant correctament es poden conèixer dades tan rellevants com els següents:

  • Nombre de visites del lloc web.
  • Nombre de pàgines vistes.
  • Pàgines vistes per cada visita.
  • Mitjana de temps en la pàgina web.
  • Ubicació de les visites: País, Província, Localitat, ...
  • Procedència de les visites: Cercador o pàgina d'accés al lloc web, Navegador, Paraula Clau, ...
  • Contingut vist per cada visita.
  • Principals pàgines d'entrada i sortida de la pàgina web.
  • Les pàgines més vistes i les que menys.
  • ....

I alguns dels valors més importants que ens ofereixen les estadístiques: El Percentatge de Rebot i la Conversió d'Objectius.

El percentatge de Rebot a les estadístiques d'una pàgina web és un valor que ens indica el tant per cent de visitants que van deixar el lloc web a la primera pàgina que van accedir, és a dir que són usuaris que van accedir a la nostra pàgina web i aquesta no era el que estaven buscant.

La conversió d'objectius:
En la fase d'anàlisi de la creació d'una pàgina web, abans del desenvolupament del mateix i molt abans de la configuració de les estadístiques s'ha de definir l'objectiu o els objectius de la pàgina web.
L'objectiu pot ser una subscripció, una venda, la petició d'un pressupost, l'accés a una pàgina concreta, etc ...

Amb tot això present, dins de les estadístiques de la pàgina web podem definir valors que ens permeten comprovar el nivell d'assoliment d'un objectiu, i obtenir les dades que ens faciliten conèixer en detall com s'estan comportant els usuaris en la realització del nostre objectiu definit.

Amb tot el vist fins ara, comprendrà la importància de les estadístiques d'una pàgina web i com permeten tenir control sobre el resultat del funcionament d'una pàgina web.

¡Compartir ara!